بازداشت دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

در پی بازداشت های گسترده پس از وقایع عاشورا, شب گذشته دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در منزلش در تهران بازداشت شد.دکتر موسویان پزشک نیکوکار و از اعضای باسابقه جبهه ملی ایران است که سالها در راه آزادی و اعتلای جبهه ملی تلاش کرده است .وی 2 سال پیش در 13 دی 1386 نیز در مراسم یادبود بی نظیر بوتو در ولی عصر تهران که با ممانعت حاکمیت از برگزاری آن روبرو شد ٬ بشدت مصدوم و مورد بازجویی قرار گرفت

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!