ایرنا از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داد

موسوی و کروبی را به یکی از شهرک های کلارآباد مازندران منتقل کرده اند

جنبش راه سبز (جرس): بولتن داخلی ویژه خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد: اعضاء اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پس از جمع بندی شرایط حفاظتی موسوی و کروبی که به دلیل شعله ور شدن آتش خشم مردم تهران از اعمال آن دو از وضعیت قرمز عبور کرده بود ، با هدف حفاظت از جان موسوی و کروبی ، آنان را در یکی از شهرکهای کلارآباد مازندران پناه دادند.
خبرگزاری دولت به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: در حال حاضر موسوی و کروبی تحت کنترل شدید نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه بوده و در کلارآباد مستقر هستند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!