حسین کروبی: کسانی باید فرار کنند که آدم کشتند

همزمان با راه اندازی تظاهرات دولتی علیه جنبش سبز مردم ایران، خبرگزاری رسمی دولت مدعی شد که مهدی کروبی و مهندس موسوی از تهران گریخته اند.در پاسخ به این ادعا، حسین کروبی به روز گفت: نخیر این حرف نادرست است و پدرم همچنان در منزل خود هستند.

فرزند مهدی کروبی افزود: اگر بنا بر فرار باشد کسانی باید فرار کنند که آدم کشتند و دست شان به خون مردم آلوده است. آقای کروبی دلیلی برای فرار ندارند و به پشتوانه مردم در خانه خودشان هستند و قصد فرار هم ندارند.

یکی ازنزدیکان میرحسین موسوی نیز به “روز” گفت که نخست وزیر زمان جنگ بعد از تشییع و خاکسپاری پیکر خواهر زاده اش در منزل خود به سر می برد و این شایعات و تهدیدها هیچ تاثیری بر روند پیگیری حقوق مردم از سوی آقای موسوی ندارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!