زره پوشهای ضد شورش چینی

سرانجام با رسیدن اولین کشتی حامل زره پوشهای ضد شورش چینی به بندرعباس مشخص گردید که چین تصمیم گرفته تا بطور علنی در سرکوب مردم ایران مداخله نموده و از سقوط حکومت ولایت فقیه و تهدید منافع نامشروعش در منطقه جلوگیری نماید.

زره پوشهای وارداتی مدل DES-516B و ساخت صنایع نظامی استان دالیان چین می باشد. مشخصات دقیق شرکت سازنده بشرح زیر است:

Dalian Eagle-Sky Co.
Tel: +86-411-8681-3362
Fax: +86-411-8681-3763
Email: eagle@eagle-sky.net
http://www.eagle-sky.net/

این زره پوش ضد شورش دارای مخزنی 10 هزار لیتری برای شلیک آب سرد و آبجوش و 3 مخزن 100 لیتری جداگانه برای شلیک مایعات شیمیائی سوزاننده، آب مخلوط به رنگ پاک نشدنی و یا آب مخلوط به گاز اشک آور است. هر زره پوش دارای دو تفنگ پرتاب مایعات با بُرد 70 متر است که از داخل کابین کنترل می شوند. قیمت خرید هر دستگاه 650 هزار دلار می باشد که بهمراه آن مقادیر زیادی مایعات مختلف سوزاننده و اشک آور و رنگی نیز خریداری شده است.

مدت زمان لازم برای تحویل این زره پوشها 4 ماه بوده که بنا به عجله حکومت ایران و موافقت دولت چین، زره پوشها مستقیماً از زره پوشهای سازمانی ارتش چین بطور فوری تحویل شده که در نوع خود بی سابقه است. دولت چین هم باندازه حکومت جمهوری اسلامی تعجیل بخرج داده تا این زره پوشها هر چه سریعتر برای سرکوب مردم ایران به مقصد برسد.

دعای همه مردم مظلوم ایران این است که حکومت هرگز عمرش به استفاده از این تجهیزات خشونت بار نرسد، اما چنانچه روزی هم این زره پوشها را به خیابانها بیاورد، جای نگرانی نخواهد بود، ایرانیان آنقدر با استعدادند که ارزانترین راه برای نابودی آنها را پیدا کنند.

دولت مستبد و خونریز چین باید بداند که با این رفتار ضد انسانی خود بر علیه مردم ایران، در فردای پیروزی این مردم، گوشمالی سختی خواهد شد و نه تنها دستانش از بازار ایران قطع خواهد شد بلکه ملت ایران همه تلاش خود را خواهد نمود تا سرنوشت مشابهی برای محصولات چینی در بین کشورهای منطقه هم اتفاق بیفتد. همچنین چین منتظر باشد تا مردم آزاد ایران با همه امکانات خود از آزادیخواهان چینی پشتیبانی و حمایت نموده و بویژه در برابر جنایات وحشیانه دولت چین بر علیه مردم تبت و همچنین مسلمانان استان سین کیانگ با تمام قوا بایستد و پوزه کثیفشان را بخاک بمالد.

این دخالت آشکار چین در امور داخلی ایران و مشارکت در سرکوب مردم ایران باید توسط همه ملتهای دنیا محکوم گردیده و از مظلومیت مردم ایران حمایت نمایند. برای ولایت فقیه نیز هزاران تأسف، که حاضر است برای سرکوب مردم ایران حتی برای چینی های کمونیست بی خدا هم دستمال بدست شود ولی گوش به حرف حق ملت ایران ننماید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!