انگلستان : ايران در آستانه قيام مردم و تغيير رژيم است

گزارش MI6 انگلستان : ايران در آستانه  قيام مردم و تغيير رژيم است

 

روزنامه «ورلد نت ديلي» درشماره روز يكشنبه سوم ژانويه با نقل گزارشي از «بولتن G2»  ارزيابي سازمان اطلاعاتي انگليس (M16) سازمان اطلاعاتي انگلستان را منتشر كرد.

در اين تحليل آمده است كه حاكمان ايران كه خود زماني در كنار مردم ايران عليه شاه مبارزه كردند اكنون به دشمن مردم خود تبديل شده اند.

در اين تحليل آمده است كه روزي در ايران سپري نمي شود، بدون اينكه رژيم خامنه اي و رئيس دولت منفور او براي ساكت كردن مردم از پاسداران و بسيجي ها استفاده نكنند. رژيم علاوه بر مقابله با مردمش دچار مشكلات روزافزون و فزاينده دروني نيز هست.

در گزارش ام. آي. 6 آمده: با شليك هرگلوله كه به كشتن مردم منجر مي شود، با شليك هر گاز اشك آوري بسوي مردم و با دستگير هر فردي از معترضان، رژيم به مبارزه اي شكست خورده عليه مردم خود ادامه ميدهد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!