ایرانیان حق شهروندی خود را طلب می کنند

با دکتر مازيار بهروز، نویسنده کتاب “شورشیان آرمانخواه؛ ناكامی چپ در ایران” و استاد دانشگاه ايالتي سانفرانسيسکو و تاريخدان ايراني، در مورد جنبش سبز، ویژگی های آن و راهکارهای این جنبش برای مبارزه مدنی مصاحبه کرده ایم.به باور دکتر بهروز “جنبش سبز تبلور رشد شعور جمعی ایرانیان ست که می رود تا بالاخره از مرحله “رعیت” بودن گذر کند و حق “شهروند” بودن خود را بسان حقی طبیعی طلب نماید.” این مصاحبه در پی می آید.

حدود شش ماه از آغاز جنبش سبز می گذرد. در این شش ماه، بسیاری درباره ریشه های این جنبش سخن گفته اند: عده ای آن را به مطالبات اولیه مردم در زمان انقلاب نسبت می دهند، عده ای آن را اعتراضی به نتایج رسمی اعلام شده در انتخابات می دانند که با برخوردهای حاکمیت عمق پیدا کرد و برخی آن را خیزش ملت، بعد از شکست اصلاحات.از نظر شما، ریشه های جنبش سبز را در کجا باید جست و جو کرد؟

دیگران گفته اند و من موافقم که جنبش فعلی ریشه در خواست ملت ای…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!