تفتیش بدنی کامل مسافران ۱۴ کشور از جمله ایران هنگام ورود به آمریکا


۱۴ کشور از جمله ایران هنگام ورود به آمریکا

فعالان حقوق مدنی از مقررات جدید انتقاد کرده اند

در پی تلاش ناموفق عمر فاروق عبدالمطلب، یک جوان نیجریه ای برای منفجر کردن یک هواپیمای آمریکایی در روز کریسمس، مقام های آمریکایی گفته اند که تدابیر امنیتی را در مورد تمام مسافرانی که با هواپیما وارد آمریکا می شوند، افزایش می دهند.

همچنین به موجب دستورالعمل های جدید، مسافرانی که از کشورهایی می آیند که آمریکا آنان را یک خطر امنیتی تلقی می کند، مورد تفتیش بدنی کامل قرار خواهند گرفت.

نام ایران، پاکستان، نیجریه، یمن،کوبا، الجزایر و عربستان سعودی، در فهرست این 14 کشور دیده می شود.

علاوه بر این، بار دستی مسافران این کشورها نیز بازرسی می شود.

این تدابیر از امروز دوشنبه 4 ژانویه، به اجرا در می آید.

بر اساس این مقررات، مسافران سایر کشورها هم ممکن است بطور تصادفی مشمول … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!