كاريكاتوري از صد سال پيش

مار و عقربهاي عمامه به سر به جان مشروطه افتادند: کاریکاتور “تبریز مجاهدلری” (مجاهدین تبریز)

 پژوهشگرانی با نشان دادن ردپای تصاویر و مندرجات روزنامه ملانصرالدین در جراید انتقادی صدر مشروطیت و آثار بزرگانی چون بهار و دهخدا و… نهضت مشروطه ایران را وامدار نویسندگان و هنرمندان آن جریده  می دانند. نوبهار قصد دارد تعدادی از طرح های کمتر دیده شده این روزنامه را -که درسالهای اخیر با کیفیت عالی از آرشیو کتابخانه دانشگاه تهران عکس برداری شده است- به نظر دوستداران برساند.

See more here:
http://www.nobahaar.com/post/14.htm

Forwarded by atefeh

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!