ایران: یک ابر قدرت

ریس دولت نهم و دهم : “من رسما اعلام میکنم که امروز ملت ایران یک ابر قدرت حقیقی و واقعی است “

رتبه های جهانی ابر قدرت به شرحه زیر است.

رتبه های بالای جدول:

– رتبه سوم خطرناک ترین کشور برای بلاگ نویسان

– خودکشی زنان: رتبه سوم جهانی

– اعدام: رتبه دوم جهانی

– آمار مهاجرت نخبگان از میان ۹۱ کشور: رتبه اول

رتبه های ته جدول:

– آزادی مطبوات: رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵ کشور

– فساده دولتی: رتبه ۱۶۸

– اعتبار گذرنامه ایرانی: اخر جدول

– تامین سلامت مردم: رتبه ۱۲۳

– نرخ تورم از میان ۲۲۵ کشور: رتبه ۲۱۹

– جاذبه های تجاری: انتهای جدول فقط بالای آنگولا

– سهمه زنا در مدیریت: رتبه ۱۰۱ از میان ۱۲۰ کشور

– سرعت اینترنت: رتبه ۱۸۶

– آزادی رسانه ها: رتبه ۱۷۲ از میان ۱۷۶ کشور

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!