کلانتری: فیلم «حیاط خلوت خانه خورشید» را بدون اطلاع صاحبان آن در جشنواره فجر شرکت داده اند

انتشار: سه شنبه 15 دی

 

14:00GMT- 9 :00AM/EST

واشنگتن، 5 ژانویه (تلویزیون واشنگتن (
پیروز كلانتری، از تهیه کنندگان فیلم مستند «حیاط خلوت خانه خورشید»، در
گفتگو با خبرگزاری ایلنا به عملکرد فرهنگی شهرداری تهران اعتراض کرد و گفت
که آن اثر بدون اطلاع تهیه كنندگان و كارگردان آن، ازسوی ستاد برگزار بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است .

كلانتری
که یكی از تهیه كنندگان آن فیلم است، درباره ساخت و حضور «حیاط خلوت خانه
خورشید»  در جشنواره گفت: «این فیلم به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران ساخته شده است اگرچه به نوعی من (پیروز کلانتری) به همراه سعید
رشتیان تهیه كنندگی اجرائی فیلم رابرعهده داشتیم
. »

وی ادامه داد: «مسئولا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!