بازداشت گروهی از دانشجویان و ادامه اعتصاب در چند دانشگاه کشور

10:52GMT—5:52AM/EST

واشنگتن، 6 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— در حالیکه اعتصاب دانشجویان در چند دانشگاه کشور، روند امتحانات و تشکیل کلاسها را با اختلال مواجه کرده است، روز گذشته نیز ماموران امنیتی 35 تن از دانشجویان دانشگاه خیام مشهد را بازداشت کردند.

دانشجویان
دانشگاههای شهر مشهد، پلی تکنیک و علم و صنعت تهران و همچنین دانشکده
پزشکی دانشگاه تهران، در اعتراض به سرکوب خونین و بازداشت دانشجویان متحصن
و معترض آن دانشگاهها، اعلام کرده
اند که تا زمان آزادی همکلاسیهای خود و توقف سرکوب دانشگاه، سر کلاسها و امتحانات حضور نخواهند یافت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!