با با این رهبر نجات ایران کجاست ؟

خانمها و آقایان؛همیهنان گرامی، یکی از شما فرزندان راستین و دلیر ایران باید بپا خیزد و پس از اعلام رهبری این قیام علیه نظام جلاد و منفور حکومت شیطانی/اسلامی اعلام اولین و آخرین اولتیماتم را به تمامی رهبران و اعضای حکومت، سپاه پاسداران، بسیج بدهد. به آنها باید گفت ،اگر در همین زمان حال اسلحه خود را زمین گذاشته و به مردم ملحق شوند،خود و خانواده خود بخشیده خواهند شد.ولی اگر به مقاومت و اعمال شیطانی خود و دستگیری،شکنجه و کشتار مردم ایران ادامه دهند،هیچ تضمینی برای جان خود و خانواده خود پس از پیروزی مردم بر ظالمین نخواهند داشت…!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!