گزارش تحقیق و تفحص، سعید مرتضوی را مقصر شناخت

12:22GMT—7:22AM/EST

واشنگتن، 6 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— در حالیکه پنج ماه از آغاز به کار هیات ویژه تحقیق و تفحص مجلس پیرامون بازداشتگاه کهریزک میگذرد
و تنظیم و انتشار نتیجه آن بارها به تعویق افتاده، امروز گزارش نهائی آن
آماده و به رئیس مجلس ارائه شد. همزمان افشا گردید که «در این گزارش سعید
مرتضوی، دادستان پیشین تهران، مقصر اصلی وقایع شناخته شده است.»

در
جریان تاخیرات ماههای گذشته پیرامون این موضوع، سه هفته پیش در تاریخ بیست
و هفتم آذرماه سازمان قضائی نیروهای مسلح «کشته شدن تعدادی از بازداشت
شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح» و اتهامات وارده به تعدادی
از رده‌های مختلف نیروی انتظامی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!