گزارش هیأت ویژه مجلس و اتهام به سعید مرتضوی در مورد کهریزک

گزارش هیأت ویژه مجلس ایران که مأمور بررسی حوادث پس از انتخابات و تحقیق پیرامون وقایع بازداشتگاه کهریزک شده بود، تکمیل و در اختیار هیات رئیسه مجلس این کشور قرار گرفته است.

زهره الهیان نماینده مجلس و عضو هیأت تهیه کننده این گزارش روز چهارشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) به خبرگزاری فارس گفته است که این گزارش برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شده است.

خانم الهیان دیگر اعضای کمیته تهیه کننده این گزارش را بدین ترتیب اعلام کرده است: پرویز سروری، کاظم جلالی، علاالدین بروجردی، فرهاد تجری، امیدوار رضایی، و محمد حسن دوگانی.

این نماینده مجلس همچنین از پیگیری حوادث روز عاشورا توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خبر داده است.

نام بازداشتگاه کهریزک نخستین بار در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری و به عنوان یکی از محل های نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگان بر سر زبان ها افتاد.

به گفته خانواده برخی از قر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!