بازداشت شاهدان عینی جنایت خودروی نیروی انتظامی در عاشورای تهران

شبکه جنبش راه سبز (جرس): طی روزهای اخیر پلیس تعدادی از شاهدان عینی جنایت خودروهای نیروی انتظامی در زیر گرفتن مردم در جریان حوادث عاشورای خونین تهران را دستگیر کرده است.

به گزارش جرس، به دنبال انتشار بین المللی صحنه زیر گرفتن تظاهرکنندگان عاشورای تهران توسط خودروی نیروی انتظامی و انکار اولیه آن توسط فرمانده نیروی انتظامی سرتیپ پاسدار احمدی مقدم، تلاش فراوانی از سوی حکومت برای پوشاندن این جنایت هولناک آغاز شده است.

از آنجا که این جنایت فجیع توسط جمعی از شهروندان تهرانی عینا مشاهده شده، و فیلم هایی از این فاجعه به طور گسترده در اینترنت و شبکه های تلوزیونی جهانی پخش شد، دستگیری شاهدان عینی واقعه آغاز شده است.

به گزارش خبرنگاران جرس از تهران تاکنون دو نفر از این شاهدان عینی دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شده اند. خانواده این دو شاهد عینی تحت فشار شدید نیروهای امنیتی قرار دارند تا مبادا درباره اتهام فرزاندانش… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!