بیش از ٢٠٠ دانشجو در زندان‌ها هستند

بنا به گزارش ها، طی روزهای اخیربازداشت های گسترده دانشجویان و فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف کشور ادامه داشته است. تعداد این بازداشت‌ها به‌ویژه در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه کرمان، دانشگاه‌های تهران و دانشگاه های آزاد در هر شهر به ده ها تن می رسد. قبل از آن چهار عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم) نیز دستگیر شده بودند.

مین احمدیان عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم و همسر بهاره هدایت (یکی از اعضای بازداشت شده این شورا)، درباره آخرین وضعیت چهار عضو بازداشت شده می گوید:

تا این تاریخ چهار نفر از اعضا و فعالان دفتر تحکیم را بازداشت کرده‌اند که اولین آن‌ها آقای میلادی بودند که در ۹ آذر بازداشت شدند و بیش از ۴۰ روز است که از بازداشت ایشان می‌گذرد. پس از آن آقای مهدی عربشاهی در روز عاشورا بازداشت شدند و بعد از آن هم خانم هدایت سه روز پیش هم آقای مرتضی سمیاری در منزلشان بازداشت شدند.

آیا بازداشت‌…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!