ده ايرانی در چين به اعدام محکوم شدند


((( ده ايرانی در چين به اعدام محکوم شدند   )))

                           2010.01.07 09:21:32

—————————————————————————

عصر ایران: ده ايراني به جرم حمل جداگانه
چهار تا هفت کيلو مواد مخدر در چين به
اعدام محکوم شده اند که حکم برخي از آنان
به زودي اجرا خواهد شد .

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر به نقل از
منابع رسمي در سفارت جمهوري اسلامي ايران
در پکن ، در حال حاضر در مجموع سي وهفت تبعه
ايراني به جرم قاچاق مواد مخدر درچين
دستگير و محاکمه شده اند که براي ده نفر
آنان حکم اعدام صادر شده است .

به گفته همين منابع هشت تن از ايرانيان
محکوم شده به اعدام در زندان پکن و دو نفر
در زندان شهر “گوانجو ” در انتظار اجراي حکم
به سر مي برند.

اين افراد به جرم جاسازي مواد مخدر از نوع
“شيشه” در چمدان هايشان توسط پليس چين
بازداشت شده اند.

براساس قوانين قضايي چين م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!