مرگ مشکوک یک زن زندانی سیاسی در ارومیه

زهرا جعفری زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه به طرز مشکوکی جان باخت.

خبرگزاری هرانا – حقوق زندانیان: یک زن زندانی سیاسی در زندان ارومیه پس از تحمل پنج ماه زندان به طرز مشکوکی جان باخت
به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته مورخ 16 دیماه، جسم بی جان زهرا جعفری، زندانی سیاسی که بیش از 5 ماه بود در سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه به سر می برد پس از انتقال به بهداری به خارج زندان منتقل شد.
به گزارش شاهدان عینی، جسد این زن زندانی که متهم به ارتباط با یکی از گروههای اپوزیسیون بود و نزدیک به 5 ماه را در این زندان به سر برده بود روز گذشته به بهداری زندان ارومیه و سپس به خارج زندان منتقل شده است. نظر به اینکه نامبرده فاقد حکم مشخص و خاصه حکم اعدام بوده دلایل و شکل مرگ این زندانی که در سلول انفرادی نیز نگهداری می شد در هاله ای از ابهام قرار دارد.
لازم به ذکر است علیرغم سابقه متعدد مرگهای مشکوک… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!