کنسول ایران در نروژ خبر استعفای خود را تایید کرد

محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ خبر استعفای خود در اعتراض به سرکوب ها در ایران را تایید کرد.

این دیپلمات ایرانی در پاسخ به خبرگزاری فرانسه، گفت پس از سرکوب های شدید علیه تظاهرکنندگان روز عاشورا در ایران به نشانۀ اعتراض، استعفای خود را تسلیم کاردار ایران در اسلو کرده و قصد بازگشت به ایران را نیز ندارد.

محمد رضا حیدری به این خبرگزاری گفته است نگران وضعیت خود خانواده اش پس از بازگشت به کشور است و بهمین دلیل تصمیم ندارد به ایران بازگردد. وی در یک گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفته است :” دوستان من بمن اطلاع دادند که در صورت بازگشت با مشکلاتی روبرو خواهم بود”.محمد رضا حیدری افزوده است مقامات ایرانی از طریق سفارت ایران در اسلو به وی دستور داده اند به تهران بازگردد اما وی قصد بازگشت به ایران را ندارد.

وزرات امور خارجۀ ایران خبر استعفای وی را رد کرده و اعلام کرده مدت ماموریت محمد رضا حیدری در نروژ به پایان رسیده و… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!