آزادی اتباع خارجی و محاکمه هموطنان بهائی

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس): دادستان تهران با اشاره به دستگيري چند بهائي در جريان حوادث روز عاشورا گفت: جلسه محاكمه اين بهائيان هفته جاري و در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار خواهد شد.

عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به بازداشت تعدادي در جريان حوادث روز عاشورا، گفت: پنج متهمي كه پرونده آن‌ها به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارسال شده است جزو گروهك تروريستي منافقين هستند.

وي درباره ارسال پرونده پنج نفر از بازداشت شدگان حوادث روز عاشورا به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب اسلامي تهران نيز، اظهار داشت: كيفرخواست اين پنج نفر بر اساس گزارش‌هاي ماموران، مستندات قوي و اقرار صريح متهمان صادر و به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

دادستان تهران در ادامه تاكيد كرد: بازداشت‌شدگان آشوب‌هاي روز عاشورا در صورت توجه اتهام به آنان، پرونده‌هايشان با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!