بهاییان بازداشت شده در معرض اعدام

(((((( بهاییان بازداشت شده در معرض اعدام ))))))

                           2010.01.08 14:29:53

—————————————————————————

کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در
ایران نسبت به وضعیت چند از بازداشت شدگان
روز عاشورا اعلام نگرانی کرد.
خبرگزاری هرانا – حقوق اقلییت های مذهبی:
با بهره برداری از ناارامی های سیاسی و
مطالبات مردم، حکومت ایران فعالیت رسانه
ای و تبلیغاتی خود علیه بهائیان را افزایش
داده است.
پیرو تجمعات اخیر مردم و ارائۀ مطالبات در
عاشورای امسال حاکمیت ایران، 12 نفر دیگر
از اعضاء این جامعۀ دینی را دستگیر کرده
است. کمیته بهاییان مجموعه فعالان حقوق
بشر در ایران معتقد است این بازداشتها به
منظور کاهش حساسیت مردم ایران نسبت به
موارد نقض بشر بهائیان است.

در راستای همین فضاسازی علیه بهائیان و در
اقدامی غیرمنتظره رسانه های وابسته به
نظام و سخنگو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!