کتاب های درسی ایران ‘دخترانه – پسرانه’ می شوند

وزیر آموزش و پرورش ایران روز دوشنبه اول دی ماه ۱۳۸۸ (۲۱ دسامبر ۲۰۰۹) از طرح تفکیک کتب درسی دختران و پسران در مدارس ابتدایی این کشور خبر داد. حمید رضا حاجی بابایی که در همایش سراسری استانداران ایران سخنرانی می کرد، ضمن اعلام این تصمیم، از تدوین سندی ملی برای “تحول بنیادین در آموزش و پرورش” خبر داده است. بنابر اظهارات وزیر آموزش و پرورش ایران دوره ابتدایی در مدارس این کشور، یکسال افزایش خواهد یافت و کتاب های درسی نیز بر اساس سن دانش آموز تعیین خواهد شد. سپس در ۹ سالگی کتاب های درسی بین دختران و پسران متفاوت می شود و از پایان دوره ابتدایی، این کتاب ها به سمت تخصصی سوق پیدا می کند. دربخش دیگری از سخنان وزیر آموزش و پرورش که در وب سایت وزارت کشور ایران منتشر شده است، حاجی بابایی با اشاره به تاکیدات آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به تلاش های این وزارتخانه برای تحول در کتاب های درسی و شیوه تربیت دانش آموزا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!