پنج ديپلمات ايرانی در چهار کشور اروپائی تقاضای پناهندگی کرده اند

شبکه جنبش راه سبز (جرس): علی اکبر اميدمهر، ديپلمات سابق جمهوری اسلامی که به عنوان سفير در کشورهای هند، پاکستان و افغانستان خدمت کرده است شب گذشته در مصاحبه ای با صدای امريکا اعلام کرد که علاوه برديپلمات جمهوری اسلامی در نروژ، عده زياد ديگری از ديپلماتهای ايرانی در کشورهای مختلف نيز طی چند ماهگذشته خدمت به جمهوری اسلامی را ترک و به کشورهای محل کار خود پناهنده گرديده اند.

به گفته دکتر اميدمهر طی تنها دو هفته گذشته پنج نفر از ديپلماتهای جمهوری اسلامی از کشورهای محل اقامت خود تقاضای پناهندگی کرده اند. اين پنج نفر علاوه بر محمد رضا حيدری، کنسول ايران در نروژ، که پناهندگی وی از طريق مطبوعات نيز اعلام گرديده است، شامل دو ديپلمات ايرانی در آلمان، يک ديپلمات در فرانسه و يک ديپلمات در انگلستان ميباشد که به همراه خانواده های خود تقاضای پناهندگی کرده اند.

اميدمهر توضيح‌ ميدهد که دليل اينکه پناهندگی اين افراد هنوز در مطبو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!