بیش از 28 نفر از مادران عزادار زندانی همچنان در زندان اوین در اسارت بسر می برند


 تجمع اعتراضی خانواده های مادران عزادار در مقابل زندان اوین

                           2010.01.11 20:26:56

—————————————————————————

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و
دمکراسی در ایران، مادران عزادار و
خانواده های مادران عزادار دستگیر شده از
صبح امروز در مقابل زندان اوین دست به تجمع
اعتراض زدند و خواستار آزادی فوری و بی قید
وشرط آنها شدند. بیش از 28 نفر از مادران
عزادار زندانی  همچنان  در زندان اوین در
اسارت بسر می برند.
روز     دوشنبه 21 دی ماه  خانواده های مادرا ن
دستگیر شده و همچنین مادران عزادار از
ساعت 09:00 در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
این تجمع در مقابل زندان اوین همچنان
ادامه دارد در این تجمع که  ده ها نفر شرکت
داشتند و بر آزادی بی قید وشرط و فوری
مادران در بند اصرار می ورزند. مسئولین
دادگاه انقلاب و زندان ناچار به تسلیم در
برابر  خ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!