نیروی انتظامی ، تجربیات خود را به پلیس سودان منتقل می کند

عصر ایران – یک مقام نیروی انتظامی ایران آمادگی این نیرو را برای آموزش پلیس سودان و انتقال تجربیات اعلام کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه الوفاق، سردار علی رضا جزینی جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی آمادگی پلیس جمهوری اسلامی ایران را برای آموزش نیروهای پلیس سودان و انتقال تجربیات پلیسی به آن اعلام کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!