دانشمند هسته ای در اثر انفجار کشته شد

منابع حکومتی: دانشمند هسته ای در اثر انفجار کشته شد

2010.01.12 09:23:03

——————————

———————————————

یک استاد دانشگاه در انفجار بمبی در
نزدیکی خانه اش در پایتخت ایران کشته شد.
به گزارش «پرس تی وی» دکتر مسعود محمدی در
اثر انفجار بمب کنترل از راه دور که در
نزدیکی خانه اش جاسازی شده بود کشته شده
است. تلوزیون الجزیره طی تهیه گزارشی از
محل حادثه این استاد دانشگاه را «دانشمند
هسته ای» معرفی کرده و از قول مقامات ایران
که نامی از آنها برده نشده است، دست داشتن
اسرائیل در این حادثه را گزارش کرده است.
به گزارش «پرس تی وی» در این انفجار که صبح
سه شنبه روی داد، یکی از ساکنان منطقه به
نام دکتر مسعود محمدی که از اساتید فیزیک
دانشگاه تهران بود، جان خود را از دست داد.
بر پایه گزارشهای اولیه، انفجار ناشی از
یک بمب کنترل از راه دور بوده است که داخل
یک دستگاه موتورسیکلت جاسا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!