اعتصاب کارگران شرکت آونگان اراک ادامه دارد


 اعتصاب کارگران شرکت آونگان اراک ادامه دارد

                           2010.01.13 18:37:25

—————————————————————————

 خبرنامه دانشگاه آزاد اراک

کارگران شرکت آونگان اراک که طی سالهای
گذشته بنابر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی
حکومت اسلامی به بخش خصوصی واگذار شده بود
پس از ماه ها انتظار همچنان به دنبال حقوق
و مزایای عقب افتاده خود در اعتصاب به سر
می برند. گفتنی است کارگران این شرکت 8 ماه
هست حقوق خود را دریافت نکرده اند و مدیران
این شرکت در پاسخ به در خواست این افراد
اعلام میکنند هیچ حقوقی ندارند که به آنها
پرداخت کنند و حتی در قبال درخواست
بازنشستگی این افراد نیز اعلام میکنند هیچ
پولی برای بازنشستگی آنها ندارند.

 این کارگران که چندی قبل در پی اعتراض خود
به عدم دریافت حقوقشان با سرکوب شدید
نیروی انتظامی مواجه شده بودند امروز و
دیروز در مقابل د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!