مرتضوی را از مقام معاون دادستانی کل کشور برکنار کنید

شبکه جنبش راه سبز (جرس): ديده بان حقوق بشر با صدور بيانيه اى از مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى ايران خواست تا سعيد مرتضوى را از معاونت دادستان كل كشور «خلع» كرده و كميته مستقلى را براى بررسى «نقش او و ساير مقام هاى ارشد در موارد متعدد نقض حقوق بشر كه دستكم به سال ۲۰۰۰ باز مى گردد ايجاد كند.»

به گزارش رادیو فردا،ديده بان حقوق بشر در بيانيه روز سه شنبه خود به گزارش دى ماه كميته ويژه بررسى حوادث پس از انتخابات رياست جمهورى در مجلس شوراى اسلامى اشاره كرده كه در آن سعيد مرتضوى، دادستان پيشين عمومى و انقلاب تهران، به بد رفتارى با زندانيان بازداشتگاه كهريزك و مرگ سه نفر متهم شده است.

جو استورك، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقاى ديده بان حقوق بشر، مى گويد: «سعيد مرتضوى ناقض زنجيره اى حقوق بشر است و كميته مجلس شجاعت نشان داد و از او نام برد.»

وى مى افزايد: «سابقه بد او به سالها پيش باز مى گردد. كميته مجلس ايران بايد تحقيقات … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!