جواد مخفی

در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی: کاکتوس (نیروی انتظامی؛ با اشاره به رنگ سبز لباس پلیس و خارهای کاکتوس)، کلان (مخفف کلانتری)، یاهو (پلیس ۱۱۰)، ریسیور، شیرین پلو (لو دادن اسرار، چاپلوسی)

در حوزه مسائل جنسی: زاخار (ذوست پسر)، زیدوفسکی (دوست پسر یا دختر)، خاله (زنان با آرایش غلیظ و سن بیش از سی سال)، گوف (دختری كه بتوان با او رابطه برقرار كرد)، دولک (دختر).

در حوزه مزاحمت: آویزان، زیگیل، گیرسه پیچ، سریش (آدم نامطبوعی که خودش را به دیگران می­چسباند.) کلیک کردن،

در حوزه نام اشخاص غیرمتجدد یا کودن: ام الجواد، فول جواد سیستم، جواد مخفی، ابوالحسن، اشکول تپه، دونبش، دامبولی، شلغم، چپول، دنبه، قاق.

در حوزه حالت­های روحی و روانی: اعصاب کسی را تیلیت کردن، بی کلاج، تو حس بودن، چت اوغلی.

در حوزه اسامی فريبکاران و اسامی و فعل های مربوط به فريب آمده است : دودره کردن ، سرپيچ را به دست کسی دادن، مخ کسی را تيليت کردن.

و در حوزه اسامی جنس مخالف : زاخار، زيدوفسکی، دوخی، تصادفی، کينگ کونگ…

در حوزه الفاظ و افعال مربوط به امنيت و اطلاعات و حفظ اسرار: آنتن، آمار گرفتن، کاکتوس، کيو دادن، ريسيور، سات لايت، شيرين پلو و…

در حوزه ايجاد ارتباط و ابراز عواطف : برای يکديگر لاو ترکاندن، توکار کسی بودن، فاز دادن، تريپ لاوی شدن، آماردادن، حال پخش کردن و…

در حوزه اسامی مزاحمان و افعال مربوط به مزاحمت : آويزان، تاول، زيگيل، گيرسه پيچ، کليک کردن، سريش و…

در حوزه نام اشخاص غيرمتجدد : ابوالحسن، اشکول تپه، اف جی اس، ام الجواد، فول جواد سيستم، جواد مخفی، منيجه، رپ مخفی و …

مامور نيروی انتظامی :ژوليت، مغز، نيرو ،كلان ( مخفف كلانتری )، گاريكی

شلوار گشاد چند ساسونه و اغلب دارای فاق بيش از حد بلند: شلوار خانواده ، شلوار جوادی ، شلوار حمزه

در حوزه اسامی و افعال و ترکيبات مربوط به حالات روانی: اعصاب کسی را تيليت کردن، بی کلاج، تو حس بودن، چت اوغلی، روغن ريزی داشتن، قاط زدن و …

در حوزه نام اشخاص کودن: دامبولی، شيويل، تاپاله، دونبش، شلغم، چپول، دنبه، قاق، غضنفر و …

نام خودروها: پژو حسرتی، پژو کارمندی، جواد مخفی ( پژو آردی )، حاصل ازدواج فاميلی، جا صابونی، کوالا، رنو تحصيل کرده،شياف، اپل عقب افتاده و دوو منگل ( ماتيز ) ،عروس دهاتی ( پژو پرشيا ) و …

زی ذی ، زذايی: صورت اختصار زن ذليل

بي بي سي bibisi
۱-جاسوس، خبرچين: نکنه تو هم بي بي سي هستي؟
۲-تلفن همراه: بي بي سيتو بده يه زنگ بزنم!

رله کردن (از واژه فرانسوي relais)
آماده استفاده کردن: تا تو ماشينو رله کني من مي رم نوشابه بخرم.

ريسيور (معادل بي بي سي)
جاسوس، خبرچين: يارو ريسيوره!

سيوز کردن (از اصطلاح save as در کامپيوتر)
ذخيره کردن، براي روز مبادا نگه داشتن: فعلا يارو رو سيوزش کن.

فرمت کردن
آماده استفاده کردن: خونه رو فرمتش کردم

کيليک کردن: مگه کار و زندگي نداري که کيليک کردي رو بچه مردم؟

ياهو: پليس ۱۱۰: اگه مزاحم بشي مي رم ياهو رو خبر مي کنم.

قه ثانيه: بلافاصله، در حداقل زمان ممکن.
مثال: تو قه ثانيه واست ميارمش.
مترادف ها: سيم ثانيه، ايکی ثانيه، سه سوت.

جواد توترک: مرد روستايی يا شهرستانی که هنوز کاملا شبيه شهرنشينان درنيامده باشد.
مثال: چندتا جواد توترک تو کوچه ی ما زندگی می کنن.

«خیلی خفنه»، «بچه مایه‌ای»، «دمت جیز»، «پیچوندمش»، «ته جواتی»، «زیگیل نباش»

«دوخی» و «کینگ کونگ» رو به دخترها می‌گیم.

«آمار گرفتن» و «آنتن» یعنی بحث اطلاعات و امنیت.

«لاو نترکون» یعنی دوستت ندارم.

«گیر سه پیچ»، «سریش» و «آویزون» یعنی مزاحم.

«منیجه» و «فول جواد سیستم» یعنی به روز نشده.

«شلوار خانواده» یعنی بد تیپ.

«قاط نزن» یعنی عصبانی نشو

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!