اولین دادگاه پنج متهم روز عاشورا در تهران برگزار شد

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پنج تن از متهمان به اغتشاشات روز عاشورا به اتهام محاربه روز دوشنبه در تهران برگزار شد. در حالی که خبرگزاری‌های ایران همگی این دادگاه را «علنی» خوانده‌اند، نام و مشخصات هیچ یک از این متهمان منتشر نشده است.

این در حالی است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیشتر اعلام کرده بود که پرونده ۱۶ تن از متهمان حوادث روز عاشورا برای رسيدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و برای يکی از متهمان درخواست مجازات به اتهام «محاربه» شده است.

حکم محاربه به معنای «جنگ با خدا» در قوانین جزای اسلامی اعدام است.

در حالی که از نام و مشخصات این پنج متهم که گفته می‌شود همگی در جریان درگیری‌های روز عاشورا در تهران دستگیر شده‌اند هیچ اطلاعی در دست نیست، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، پیشتر گفته بود که این افراد همه از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند.

این در حالی است که خبرگزاری …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!