خسارت زلزله احتمالی تهران: 10برابر هاییتی

خسارت زلزله احتمالی تهران: 10برابر هاییتی پدر زلزله شناسی ایران
گفت: اگر زلزله ای به وسعت و شدت زلزله هائیتی در تهران رخ دهد میزان
خسارات و تلفات انسانی آن 10 برابر بیشتر خواهد بود.

بهرام عکاشه در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی و مقایسه وضعیت زلزله خیزی
شهر تهران و پایتخت کشور هائیتی پرداخت و افزود: اگر زلزله ای که در
هائیتی رخ داد در تهران به وقوع بپیوندد ابعاد آن به مراتب سنگینتر و
بزرگتر خواهد بود و معتقدم بزرگترین فاجعه تاریخ در تهران رقم خواهد خورد.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد تهران شمال با عنوان این مطلب که
هرچند بافت شهری هائیتی با تهران فرق می کند گفت: فراموش نکنیم که پایتخت
ایران هم مخروط افکنه آبهایی است که از کوههای البرز جاری می شود و
متاسفانه یک رسوب نرم با ضخامت نسبتا زیاد به جا می گذارد.

وی معتقد است که شهر تهران روی این رسوب نرم بنا شده و همین مسائل در مورد هائیتی نیز … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!