متکی: حیدری به وزارت خارجه بازگردد

منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است استعفای محمد رضا حیدری کنسول ایران در اسلو پذیرفته نشده و او “قاعدتا” باید به فعالیت خود در وزارت خارجه می پرداخت.

آقای حیدری اخیرا اعلام کرد در اعتراض به سرکوب خشن تظاهرکنندگان مخالف در ایران استعفا داده و از بیم عواقب چنین تصمیمی به ایران بازنخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منوچهر متکی در یک کنفرانس خبری گفت: “این فرد استعفای خود را تقدیم مسئولین سفارت ایران در نروژ کرده بود اما با توجه به پذیرفته نشدن درخواستش قاعدتا باید به کار و ماموریتش در این کشور خاتمه می داد و به فعالیت خود در وزارت خارجه می پرداخت.”

آقای متکی در این نشست خبری مشترک با گریگول واشازده همتای گرجستانی خود افزود: “این تکلیف اعلام شده اداری است و امیدواریم بر همین اساس وی را در ادامه خدمات در نروژ داشته باشیم.”

مقام های ایران در ابتدا خبر استعفای آقای حیدری را رد کردند، اما پس از آنکه ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!