جایگزین کردن اساتید “غیر متعهد” با بسیجیان

طرح اسلامی کردن دانشگاه ها به سطح اساتید دانشگاه رسیده است.معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که وزارت علوم باید از اساتید “غیر متعهد” پاک شود و بجای آن از بسیجیان در عرصه های علمی و دانشگاهی استفاده گردد. وی اساتید علوم را متهم کرد که در کلاس های درس، “به مقدسات و ارزش های انقلاب اسلامی اهانت می کنند”. او گفت، “باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا آموزه های بسیج در همه سطوح اداره ها و سازمان های دولتی بیش از پیش عملیاتی شود”.

در عین حال این روزها خبرهائی مبتنی بر بازنشستگی، ممنوع التدریس شدن و یا حتی بازداشت بعضی از استادان منتشر شده است، که گمان بسیجی شدن حوزه دانشگاهی را تقویت می کند.

سعید پیوندی جامعه شناس، استاد دانشگاه در پاریس و پژوهشگر امور آموزشی ایران، در جواب به این نگرانی که آیا این سیاست ها به بسته شدن در دانشگاه ها منجر نمی شود، پاسخ می دهد که این بار مانند سال 1359 بستن دانشگاهها غیر ممکن است. زیرا نیروی انسا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!