لس آنجلس تایمز: هيچ چيز نمی تواند این مردم را متوقف كند

 لس آنجلس تایمز: هيچ چيز نمی تواند این مردم را متوقف كند

                           2010.01.20 11:39:24

—————————————————————————

روزنامه لوس  آنجلس تايمز با درج
مطلبى با عنوان “بادهاى سياسى ايران در حال
تغييرند” به ريزش نيروهاى رژيم به ويژه
ديپلماتها و كاركنان دولت اشاره كرده و از
قول يکی از آنها نوشته است، زمان “عدالت و
آزادى” در حال فرارسيدن است.

لس آنجلس تایمز نوشت، اين اظهارنظر
غيرعادى و استثنايى از يک خدمتگذار وفادار
به رژيم تهران است و مقياس زمانى او “چند
ماه آينده” است.

این روزنامه نوشت، رژيم تهران روى مقامات
دولتى، بيشترين سرمايه گذارى را كرده،
ولى آنها الزاما معتقدين واقعى به رژيم
نيستند. وفادارى آنها احتمالا تا جائى
خواهد بود كه چک هاى ماهيانه به دستشان
برسد و براى خريد اتوموبیل، تلويزيون
پلاسما و ز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!