توپولف روسی در روسيه هم از دور خارج شد!

بزرگترين شرکت هواپيمايي روسيه تمامي هواپيماهاي توپولف 154 خود را از دور خارج کرد.

به گزارش ايسنا در اروپاي شرقي، بيش از 40 سال توپولف‌هاي 154 روسي در خطوط هوايي روسيه وظيفه جابجايي مسافران داخلي و بين‌المللي را برعهده داشتند، اما به دليل فرسودگي و حوادث مختلفي که براي اين هواپيما در چند سال گذشته بوجود آمد، ايرفلوت به عنوان بزرگ‌ترين شركت هواپيمايي روسيه تصميم گرفت تا تمامي اين هواپيماها را از رده خارج کند.

روسيه اکنون هواپيماهاي ايرباس A320 را جايگزين توپولف‌هاي 154 کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!