دوری روسیه از رژیم رو به سقوط تهران

19 ژانویه سال 2010 اتفاق مهمی رخ داد که می توان آن را نشان از “سرمای زمستانی” خاص در روابط میان مسکو و تهران قلمداد کرد. در آن روز مسئولین ایرانی با اشاره به عدم ارائه به موقع اسناد از پرواز هواپیمای ترابری حامل شکاری “سوخوی-27 اس کا ام” به مقصد بحرین که قصد داشت از طریق حریم هوایی ایران عبور کند، جلوگیری کردند. در اثر این اقدام شرکت این جنگنده روسی در نمایش های هوایی اولین نمایشگاه بین المللی هوایی بحرین -2010 در معرض ناکامی قرار گرفت. ممکن بود که این مسئله را یک سوء تفاهم در روابط عمده روسیه-ایران ارزیابی کنیم اما تحلیل های روابط طی شش ماه گذشته عکس آن را ثابت می کنند.

اولین کلید در سردی روابط در اواسط ژوئن سال 2009 زده شد زمانی که در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزاری گردید.

ساکنان تهران وبرخی از شهرهای دیگر که از نتایج اعلام شده انتخابات ناراضی بودند اقدام به برگزاری تظاهراتی نمودند که با مقابله شدید حکومت مواجه شد. چند ر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!