روح‌الامینی: مرگ رامین قهرمانی در گزارش کهریزک نیامده است

درحالی که کمیته ویژه مجلس تنها به نام سه نفر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده است، عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از جانباختگان این بازداشتگاه می‌گوید در این گزارش به رامین آقازاده قهرمانی که دو روز پس از آزادی جان سپرد، اشاره نشده است.

در گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و کمیته ویژه مجلس تنها به سه نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اشاره شده بود؛ این افراد عبارت بوددن از محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی.

سایت نوروز در روزهای پس از انتخابات مطلبی منتشر کرد و به نقل از خانواده رامین آقازاده قهرمانی نحوه مرگ وی را توضیح داد.

به گفته خانواده رامین آقازاده قهرمانی، در پی احضار در مورد رویدادهای پس از انتخابات، به اختیار، خود را به ماموران معرفی کرد اما ۱۵ روز پس از آن با بدنی که آثار شکنجه بر روی آن نمایان بود آزاد شد و تنها پس از دو روز جان سپرد.

برپایه این گزارش رامین آقازاده قهر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!