بیش از یک پنجم قربانیان حوادث هوایی جهان در ایران


 بیش از یک پنجم قربانیان حوادث هوایی جهان در ایران

                           2010.01.25 04:19:00

—————————————————————————

با اضافه شدن حادثه روز یکشنبه
فرودگاه مشهد، تعداد حوادث مرگبار و سوانح
هوایی امسال در ایران به 16 مورد رسیده است.

به گزارش خبرآنلاین، طبق آمار سازمان
جهانی هواپیمایی (ایکائو) بیش از یک پنجم
قربانیان حوادث هوایی، جان خود را در
سوانح شرکت های هوایی ایرانی از دست داده
اند. این در حالی است که سهم این شرکت ها از
حمل و نقل هوایی جهان، حتی به یک درصد نیز
نمی رسد.

سقوط هواپیما، سانحه هوایی، نقص فنی و
آمار ریز و درشت کشته و رخمی شدن در سوانح
هوايی در ایران از شکل متعارف خود خارج شده
است و بروز این حوادث دیگر به جای تعجب
توام با تاثر، فقط خشم و نگرانی مردم را در
پی دارد.

—————————————————————————

Li… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!