خودسوزی یک کارگر شهرداری اندیمشک


(((((( خودسوزی یک کارگر شهرداری اندیمشک  ))))))

                           2010.01.24 04:10:57

—————————————————————————

خودسوزی یک کارگر شهرداری اندیمشک به علت
عدم دریافت حقوق به مدت ۱۱ ماه

خبرنامه امیرکبیر:  روز یکشنبه هفته گذشته
نورعلی اسدی از کارکنان شهرداری اندیمشک
در مقابل فرمانداری این شهرستان اقدام به
خودسوزی نمود.

به گفته نزدیکان آقای اسدی، بیماری همسر
نامبرده و نیاز ایشان به معالجه و عدم
دریافت حقوق از شهرداری بمدت حدود ۱۱ ماه و
همچنین عدم تمدید دفترچه های بیمه خانواده
نامبرده از سوی سازمان بیمه بعلت پرداخت
نشدن حق بیمه از سوی شهرداری و همچنین
دلایل و مشکلات دیگر ناشی از عدم دریافت
حقوق از جمله دلایل این اقدام ایشان بوده
است.

هم اکنون از شرایط جسمانی این کارگر معترض
پس از خودسوزی اطلاع دقیقی در دست نیست.

——————————————-… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!