دعوت بهائیان برای شرکت در آشوبها !

بار دیگر روزنامه آنلاین جوان مدعی است که از بيت العدل اعظم به بهائیان برای شرکت در راهپیمایی‌های تهران به طور رسمی‌ دعوت  شده است !! دو هفته قبل اتفاقا من آخرین پیام بیت العدل را در این سایت (ایرانیان) در قسمت خبرها پست کردم، و شما می‌‌توانید آن پیام را در این قسمت بخوانید.

همچنین آخرین پیامها که از طرف این مرکز اداری جامعه جهانی‌ بهائی ارسال می‌‌شود را در این سایت خودتان ملاحظه کنید و در خبر رسانی این آقایان بی‌ انصاف قضاوت کنید.

در قسمت دیگری از همین روزنامه آماده است که منبع آگاهی ؟! گفته است که بهائیان در تشکیل مهدکودک‌ها سرمایه گذاری می‌‌کنند تا به توانند باورها و اعتقاد‌های خود را به نو نهالان انتقال دهند ! این منبع نه چندان آگا ه چطور نمیداند که به یک بهائی در ایران مجوز کار نمی‌‌دهند و اگر هم بدانند که یک موسسه آموزشی‌ زیر نظر یک بهائی اداره می‌‌شود آن مرکز تعطیل و از آنها گرفته میشود.

این مسئولین امور از هر وسیله‌ای برای آسیب زدن به جامعه بهائی ایران استفاده می‌‌کنند، و به دروغ و افترا آنها را به سازمانهای سیاسی، دست نشانده بیگانه معرفی‌ میکنند.این روزها برای خدشه وارد کردن به موقعیت اجتماعی دیگر ایرانیان که برای بهبود وضع ایران تلاش می‌‌کنند آنها را بهائی می‌‌خوانند.

من اطمینان دارم که ایرانیان با انصاف این تهمت‌ها را باور نمی‌‌کنند،بهائیان را می‌‌شناسند  و حتی چه بسی‌ بسیاری از این دوستان فامیل ، همسایه، دوست بهائی دارند، این دوستان روشن فکر می‌‌دانند که بهائی خواندن دیگران خدشه به موقعیت اجتماعی این افراد وارد نمی‌‌سازد. این عزیزان بهائیان را وفادار به حقوق شهروندی می‌‌شناسند و آنها را مستحق حقوق انسانی‌ می‌‌دانند.

سوال من از مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران این است …

تا چه زمان به این دروغ‌ها و خیالات باطل خود ادامه می‌‌دهید؟

تا چه زمان فهم و درک بالا مردم ایران را دست کم خواهید گرفت؟

تا چه زمان انرژیی ، وقت ، پول نفت این سرزمین را برای سلب آرامش، آسایش، و اذیت دیگران استفاده خواهید کرد؟

امیدوارم که ایزد منان به این دوستان کمی‌ بینش، انصاف، راستگویی و قلبی مهربان ببخشد و این را هم به خاطر بسپارند

“هرگز گمان مدار که ظلمی وفا کند    
گیتی فروگذارد و گردون رها کند

فرضی است نزد طبیعت به مدتی       
هر موقعی که وقت بداند ، ادا کند “

پاینده و شاد باشید

مونا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!