سقوط هواپیما؛ کتک کاری کارگزاران رژیم در مجلس رژیم


 سقوط هواپیما؛ کتک کاری کارگزاران رژیم در مجلس رژیم

                           2010.01.25 12:03:12

—————————————————————————

سایت تابناک: حادثه هوایی ديروز، داراي
حاشيه‌هاي فراواني از جمله كتك‌كاري
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري و رئيس شركت
«تابان» (شركت هواپيماي ساقط شده در مشهد)
بود.

كاپيتان ناجي، خلبان ناظر و خانم
صراف‌زاده، سرمهماندار هواپيما جزئياتي
از علت حادثه ديروز و وقايع پس از آن را
تشريح كردند.

كاپيتان ناجي، خلبان ناظر هواپيما گفت: از
شب پیش که به آبادان رفتیم، در بازگشت و
نزدیک فرودگاه تهران که شدیم گفتند  هوا
خراب است و ما هم به سمت اصفهان برگشتیم. با
بهتر شدن هوا در فردای آن روز، به همراه
مسافران آمدیم. بعد در بین راه سر مهماندار
هواپیما به کابین آمد و با حالتی پریشان و
مضطرب گفت که در میان مسافران بیماری است
که ضربان قلبش د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!