نیا یش برای سلامتی و پیروزی ایرانیان بر اهریمنان در ۲۲ بهمن…

خدایا، پروردگارا،

راهبران وجدانم، فرشتگان همراهم، بالا تر از خودم…

بیأید، ما را در آغوش امنیت کامل خود نگهداری و محافظت کنید

در تمامی‌ بخشهای هستی مان…

آزاد باشی‌‌ای ایران

پیروز باشی‌‌ای ایران

آباد باشی‌‌ای ایران

از ما فرزندان خود دلشاد باشی‌‌ای ایران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!