چین میگوید برای دیپلماسی در مورد مناقشه هسته ای ایران، هنوز وقت باقیست

چین روز سه شنبه بار دیگر تأکید کرد که تلاش های دیپلماتیک بیشتری از سوی همه طرف های درگیر در مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایران لازم است.

به گزارش شین هوآ، خبرگزاری چین، ما ژائوزو، سخنگوی وزارت خارجه چین، به خبرنگاران گفت: «ما همیشه دیپلماسی و مذاکره را بهترین راه حل مسئله هسته ای ایران دانسته ایم.»

وی گفت اقدامات دیپلماتیک هنوز ادامه دارد و هنوز فضا برای چنین تلاش هائی وجود دارد.

ما ژائوزو، گفت: «ما باید ابتدا از یک چشم انداز کلی و بلندمدت پیش برویم، اقدامات دیپلماتیک را بیشتر کنیم و سیاست های انعطاف پذیرتر و عملگرایانه تری اتخاذ کنیم تا در گفتگو و مذاکره پیشرفت حاصل کنیم.»

زمانی طولانی است که چین با اعمال تحریم بر ایران، دومین فروشنده بزرگ نفت و متحد نزدیک آن کشور، مخالفت کرده است.

وی گفت که پکن از حل مسئله از طریق رویکرد دو سویه دیپلماسی و فشار حمایت می کند.

آمریکا و متحدان اروپائی آن کشور، در مورد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!