یک میلیون خانه فروشی در تهران بدون مشتری


 یک میلیون خانه فروشی در تهران بدون مشتری

                           2010.01.27 08:44:25

—————————————————————————

روزنامه حکومتی ایران: در حال حاضر سکون در
بازار مسکن در تهران و در شهرستان‌ها
ادامه دارد و در شهرستان‌ها تا 30 درصد در
بخش مسکن و 50 درصد در زمین، کاهش قیمت
داشته‌ایم. اکنون حدود یک میلیون مسکن
مازاد (خالی) فقط در شهر تهران وجود دارد و
صاحبان آنها برای فروش به تعبیری در صف
فروش قرار گرفته‌اند.

گزارش‌های دریافتی از برخی مشاوران املاک
در تهران حاکی است که ایشان به مشتریان خود
وعده می‌دهند خانه یا ملک آنها را در
ابتدای سال آینده گران‌تر از حال حاضر
خواهند فروخت، اما از سوی دیگر بسیاری از
کارشناسان اقتصادی در ماه‌های گذشته وعده
افزایش قیمت مسکن را دروغین می‌دانند و
تغییرات ناگهانی قیمت‌ها را نیز در حال
حاضر غیر‌ممکن ارزیابی می… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!