جنتی: دو نفر را اعدام کردید، دست شما درد نکند

آقای جنتی خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، گفت: “شما روحیه ضد
ظلم، انقلابی و ولایی دارید. پس بیایید برای رضای خدا همین طور که دو نفر
را صریح اعدام کردید، و دست شما هم درد نکند، مردانه بایستید.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!