فضاي خيابانهاي تهران مشابه قبل از انتخابات

بنا به گزارشات رسيده از تهران, روز يكشنبه 11 بهمن 88 ساعت 1830 عصر , خودروها ، از چهارراه پارك وي تا تجريش به بهانه شروع دهه فجر مشابه جو شبهاي پيش  از انتخابات درحال بوق زدن  نشان V  دادن در خيابان ترافيك سنگيني ايجاد كرده بودند  بنحوي كه دو طرف خيابان ترافيك سنگين بود و صداي موسيقي ماشينها بلند بود،هر لحظه نيز به تعداد عابرين پياده افزوده ميشد، 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!