آدم ربايان، پسر بچه را زنده زنده دفن کردند


 میناب؛ آدم ربايان، پسر بچه را زنده زنده دفن کردند

                           2010.02.01 12:26:31

—————————————————————————

روزنامه اعتماد: اعضاي شبکه اي مخوف که يک
کودک را ربودند و او را زنده به گور کردند
با تلاش پليس آگاهي دستگير شدند.  به گزارش
ايسکانيوز، 14 دي سال جاري مردي به اداره
آگاهي ميناب (استان هرمزگان) رفت و از
ربوده شدن پسر هشت ساله اش «سليمان – م» خبر
داد. وي گفت: آدم ربايان ناشناس به وسيله يک
سيم کارت اعتباري موبايل با من تماس گرفته
و براي آزادي جگرگوشه ام ميليون ها تومان
باج خواسته اند.  پليس در نخستين گام،
آموزش هاي لازم را به شاکي داد و به رديابي
تلفني پرداخت. سپس کارآگاهان با دريافت
نيابت قضايي به بندرعباس رفتند و هشت روز
بعد، مشخصات صاحب خط تلفن و کدپستي او فاش
شد. صاحب سيم کارت اعتباري، زني جوان به
نام «زيبا – ج» بود که خيلي زود دست… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!