شب 22 بهمن میخوابیم یا نه؟

برای 22 بهمن میشه چند تا سناریو پیش بینی کرد. تا نظر سرکار چی باشه؟

سناریوی اول

طرفداران سبز و طرفداران دولت میایند بیرون. بیشتر تظاهرات مسالمت آمیزهست. اما درگیری هم میشه. چند نفر از مردم دستگیر میشن و چند نفر هم مجروح. چند بنده خدا هم جان خود را از دست میدن. تغییر اساسی در اوضاع پیش نمیاد. دولت سر جاشه. جنبش سبز هم سر جاشه. شب مردم میرن خونه.

سناریوی دوم

حجم تظاهرات ضد دولتی عظیمه. مردم میلیون میلیون میان بیرون. دولت مجبور میشه نیروهای مسلح و سپاه را بیاره تو خیابان و نظم را برقرار کنه. احتمالا دستور تیر به سپاه میدن. بزن بزن وحشتناک. ضربه دردناکی به مشروعیت و مقبولیت رژیم میخوره. آینده بحرانی تر میشه. شب بعضی ها میرن خونه، بعضی ها نمیرن خونه.

سناریوی سوم

انقلابی و بیرحم، مخالفین میان بیرون. میریزن، خیابون های شهر را تسخیر میکنن. بعد میرن به طرف مراکز دولتی. نیروهای مسلح و سپاه روحیه خودشون رو از دست میدن. پست ها رو ترک میکنند. تظاهر کنندگان مراکز حساس نظامی و دولتی رو میگیرن. رژیم سقوط میکند. هیچکی تا صبح نیمخوابه…

حالا تا نظرشریف چی باشه؟ شب 22 بهمن میخوابیم یا نمی خوابیم؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!