جان فرحی: نجواها و ناگفته ها

بر سر زبان افتادن نام  آقای جان فرحی به اتهام کلاهبرداری و سوء استفاده های مالی، آتش یهودی ستیزی و اصطلاحا آنچه  آنتی سمیتیزم نامیده می شود را تیزتر کرده است.

این روزها در لوس آنجلس در هر جمعی که می نشینی به شرطی که دوستان یهودی حضور نداشته باشند، یکی پس از دیگری نظریاتی می دهند و با استناد به شواهدی احکامی صادر می کنند که گویا از فرط بدیهی بودن به قضایای مسلم هندسی می ماند که انکار و یا رد آن تائیدیه ای بربیسوادی و بی صلاحیتی و حواس پرتی مدعی ست.

از جان فرحی شروع می شود و نوبت به آن یهودی ایرانی دیگر می رسد که همین چندی پیش در لوس آنجلس به  مداف ایرانی معروف شده بود و از آنجا به خود جناب مداف (  (Bernard Madoff و بعد چند سال آنطرف تر آبراماف Jack Abramoff) (و … می شود که حتما نیازی به یادآوری نیست که همگی یهودی هستند. در این جلسات حضار تاریخ را وجب به وجب عقب می روند و جای پای یهودیان را در هر چه خدعه و نیرنگ مالی است جستجو می کنند. و اگر نه تمامی حضار بلکه اکثریت بر این باورند که یهودی بودن آقای فرحی دلیل اصلی سکوت رادیو و تلویزیون و مدیای ایرانی خارج از کشور است به طوری که یکی از آنها می گفت  که اگر آقای فرحی و یا آن آقای کلاهبردار دیگر مسلمان بودند، تا به حال از طرف کارشناسان و متخصصان و مدیای مدرن و موثقِ! ایرانی اسنادی کشف شده بود که نشان می داد که علت اصلی بحران بیمه های بهداشتی در آمریکا سوۀ استفاده ی بزرگی بوده است که زین العابدین بیمار از بیمه درمانی  خود کرده و ضرر هنگفتی روی دست شرکت های بیگناه بیمه گذاشته بوده است!

شاید اکثر شمائی که احیانا این نوشته را می خوانید یهودی نباشید اما نه به خاطر یهودیان بلکه به خاطر خود، گوشهایتان را نبندید تا صدای پای فاشیسم را بر سنگفرشها بشنوید که امروز:

در مردگان خود نظر می کنیم

با طرح خنده ای

و

نوبت خود را

انتظار می کشیم

بی هیچ خنده ای.

²²²

و فاجعه از همین جاست که آغاز می شود! خرخاکی ها در درزهای نفاق و کینه اند که رشد می کنند و چون برای فصل کردن آمده اند از هر مردار و لجنزاری می گذرند تا تخم کین و کینه بپراکنند.

قصه به یهودیان ختم نمی شود. مسلمانان حال و روز تیره و تارتری دارند.

در میان نزدیک به چند صد میلیون مسلمان که در کره زمین زندگی می کنند با حداکثر تخمین های آماری، گویا صحبت از هزار تروریست می رود که در این گوشه و آن گوشه دنیا پراکنده اند و بر سرنوشت بی گناهان با بمب و نارنجک، دوزخ را نازل می کنند. اما صاحبان زر و زور رفتار هزار یا چند هزار تروریست را چنان به اسلام و مسلمان گره زده اند که با شنیدن تروریسم منتظر واژه ی “اسلامی” می مانی و با شنیدن مسلمان نوبت واژه ی “تروریست” را انتظارمی کشی.  

اگر بتوان رفتار چند صد یا دست بالا چند هزار یهودی را به چند میلیون از آنان تعمیم دهید چرا رفتار چند هزار مسلمان را به چند صد میلیون از آنان تسری ندهید؟

اگر از میان شما که این نوشته را می خوانید کسانی هستند که نه مسلمانید و نه دل خوشی از مسلمانها دارید، از این بی انصافی و بی عدالتی لبخند نزنید که اگر کمی بیشتر در اوضاع زمانه دقیق شوید می پذیرید که آن که می خندد هنوز خبر بد را نشنیده است.

²²²

آن چه در دنیای امروز برای منفور و مطرود آفریدن صورت می گیرد، به زور و ضرب رادیو و تلویزیون و روزنامه و ماهواره ایست که تملک آن در انحصار چند فرد و خانواده و کمپانی ست که تنها دارائی شان خروارها خروار پول است! البته در کنار این رسانه ها اساتید و پروفسور و کارشناس مزد بگیر همین رسانه ها هم هستند که با متر و محک همان افراد و خانواده ها و کمپانی ها حوادث روزگار و زمانه را طالع بینی و کف بینی “کارشناسانه” می کنند و بر حسب نیاز پول، این نژاد و آن مذهب و این ملیت و آن جنسیت و… را بر صندلی مجرم و متهم می نشانند.

در دنیای صاحبان پول همه چیز می تواند مقصر باشد، جنسیت، نژاد، مذهب، زبان، ملیت، و هر چیز دیگر از این رقم. از همین روست که مسلمان تروریست داریم، یهودی کلاهبردار، سیاهپوست کودن، مکزیکی بیسواد، افغانی عقب افتاده، و…  اما از میلیونر کلاهبردار، میلیونر شارلاتان، میلیونر شرور، میلیونر مفت خور و … خبری نیست که نیست!  میلیونر کودن و بی فرهنگ که دیگر حرفش را نزنید!

دیگر زمانه ایست که به جز کسانی که به خنگی  و کودنی ذاتی مبتلا هستند، همگان فهمیده اند که دنیا را اقلیت ناچیز ثروتمند و سوپر پولداری می چرخاند که در میانشان تنوع و دگرگونی کاملا به چشم می خورد،  یهودی و مسلمان، کاتولیک و پروتستان، بودائی و بی دین، زن و مرد، عرب و اسپانیائی، سیاه و سفید، انگیسی زبان و فارسی دان، و… اما در چیزی که همگی مشترک هستند کرور کرور ثروت است و بس.

دراین دنیایی که میلیونرها  ساخته اند برای پرده کشیدن بر فجایعی که خود آفریده اند باید دیوارهای فاشیسم را بالا ببرند و چه حیف که در این میان ما قربانیان دیروز و امروز و تا رسم چنین است فردا و فرداهای دیگر، نفرت و خشم خود را سراغ همگان می فرستیم جز آنکه این بنا نهاد.  

آقایان فرحی ونامور و مداف و آبراماف و … چون یهودی بوده اند پیشه ی  دوز و کلک و کلاهبرداری اختیار نکرده اند، بلکه چون به بخش میلیونر و خر پول جامعه تعلق داشته اند این راه و رسم زندگی اشان بوده است که:
 
زر نباریده  زآسمان به سرش
یا خودش دزد بوده یا پدرش

در انتها شاید بد نباشد انتقادی نیز به جامعه ی یهودی ایرانی خارج از کشور کرد.

چه خوب بود اگر یهودیان ایرانی در برابر اقدامات آقایانی چون نامور و فرحی دست به فاش گوئی و پرده دری می زدند همچنانکه انتظار می رود به پاس اسلام، هیچ مسلمان انساندوستی در برابر رفتارهای وحشیانه حزب الله و جندالله و طالبان، سکوت نکنند.  گرچه من شخصا ارزشی برای هیچکدام از ادیان و مذاهب قائل نیستم و از کلیسا و کنیسا، مسجد و معبد، و دیر و کِنِشت، به یک اندازه بیزارم اما، هیچ آئین و مذهب و باوری با سفسطه بافی و مغلطه بازی و آشغالها را زیر فرش جارو کردن، برای راه و رسم خود آبرو نمی خرد و اگر ریگی در کفش کسی نباشد به گفته حافظ: آبروی شریعت بدین قدر نرود.  

فریبا مقدم

فوریه 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!