حملۀ ارتش سایبری ایران به سایت های مخالفان

گروهی که خود را بنام ارتش سایبری ایران ملقب کرده اند، روز گذشته سایت خبرنامۀ امیر کبیر را هک کردند. این گروه هفتۀ گذشته نیز با حمله به سایت اینترنتی رادیو زمانه، بمدت چند روز این سایت را از کار انداخته بودند.

 این گروه پس از حمله به هر سایت امضای خود را به نام ” ارتش سایبری ایران” بهمراه عکس پرچمی سبز رنگ و شعار یا حسین، در صفحۀ نخست سایت هک شده قرار می دهند.

گفته می شود که این گروه متعلق به سپاه پاسداران ایران است، اما تاکنون سپاه پاسداران هیچ اعلام رسمی در این مورد نکرده است. یکی از فرماندهان بسیج پس از هک شدن سایت رادیو زمانه، گفته بود فضای اینترنت تا سال آینده به تسخیر نیروهای حزب اللهی در خواهد آمد. شواهد امر نشان می دهد که سپاه پاسداران قصد دارد خود را مجهز به دانش و تکنولوژی اینترنتی کند. سخنان معاون فرهنگی-اجتماعی سازمان بسیج بر این مسئله صحه می گذارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!